Aktuellt:
Hela hela människan retreater:
22-24.1.2016 Enä-Seppä, Vihtis
Troligen 18-20.3.2016 i Jakobstad
Kurs i läkande förbön:
16-18.10.2015 Pörkenäs, Jakobstad

Andra kurser (inte arrangerade av HgK)
23-25.10.2015 Amani-workshop på Evangeliska folkhögskolan


Helhet genom Kristus
Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig
till att frambära
ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna
befrielse för fångna
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet
och förkunna året som
Herren har valt.
Luk 4: 18-19