KURS I FÖRBÖN
(Kurs i läkande förbön KILF)

Syfte
Kursens syfte är att förmedla kunskap om bön för helande på Bibelns och Kyrkans grund samt att ge praktisk träning i bön för helande, både i smågrupper och i gudstjänster av olika slag. Den har inget med förbönssamtal att göra utan är unik i sitt slag.
Den ska träna alla intresserade kristna att be för varandra, ensamma eller tillsammans. Alla kristna är kallade att be för andra och alla kristna har rätt till förbön.
Bön för helande kan bes för alla, både kristna och icke-kristna, sjuka och friska, i alla sammanhang.

Innehåll
Ämnena som tas upp är de samma som vid Hela hela människan-retreater, därför att denna undervisning är så heltäckande. Vid förbönssamtal har man mycket tid på sig, men vid bön om helande kanske 10 minuter. Detta innebär att man ber om förlåtelse, tar itu med band och sår och ber om helande.
Kursen ger kunskap och färdighet i att veta vad man bör be för, dvs ta itu med det som är viktigast i den enskilda situationen.
Kursens innehåll består av
  • undervisning
  • samtal och bön i grupper
  • olika slag av gudstjänster, såsom nattvards och botgudstjänster
  • möjlighet till praktisk övning i bön

  • Kursens längd
    Kursen i läkande förbön sträcker sig under ett veckoslut från fred kl 17 till söndag kl 17, ibland arrangeras även kursen under fyra dygn.