FÖRBÖNSSAMTAL

Förbönssamtal är en själavårdsform av samtal, bikt och förbön tillsammans med ett team bestående av en man och en kvinna. Inom Helhet genom Kristus betonar vi starkt att det är Jesus som helar genom den Helige Ande.

Förbönssamtal är inte i första hand ett redskap för att lösa akuta problem och kriser. För det finns många andra former av själavård. Förbönssamtal är till för att hjälpa ansvariga i lokalförsamlingarna att växa andligen och bli bättre utrustade i sin kristna tjänst.

Ifall du genomgått en Hela hela Människan-retreat är ett personligt förbönssamtal ett lämpligt medel för din fortsatta vandring tillsammans med Herren. Önskar Du få del av ett förbönssamtal, se kontaktuppgifterna.

Vi uppmuntrar alla som deltar i förbönssamtalsarbetet att fortsätta kontakten till en bibelstudie- bönegrupp den egna församlingen och uppmuntrar dem som vill ha förbönssamtal att ha sin egen församlings präst/pastors tillåtelse att få förbönssamtal.

Förbönssamtalet är alltid avgiftsfritt.